بهرام شهسواری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
تماس : 26133437-021
ایمیل: SHAHSAVARI@ARDABILPC.COM

جلال الدین آسپار

نائب رئیس هیات مدیره
تماس : 26133437-021
ایمیل: ASPAR@ARDABILPC.COM

حسن احمدی

عضو هیات مدیره
تماس : 26133437-021
ایمیل: HAHMADI@ARDABILPC.COM