7- تامین امکانات زیربنایی طرح :

  • زمین
  • گاز ( خوراک)
  • آب

8- عملیات طراحی مهندسین مشاور

  این مطالعات جهت بررسی و مطالعات اولیه طرح توسط مهندسین مشاور صدر صنعت در تاریخ مهرماه 1385 انجام گردید. قرار داد تامین لیسانس و دانش فنی با شرکت تکینت  ایتالیا  منعقد و جاری گشته و نیز فرآیند مهندسی تولید پروپیلن در دست اقدام می باشد.

8-1- طراحی ساختمان ها و نظارت عالیه کارگاهی

8-2- طراحی و انجام مطالعات اثرات زيست محیطی اجرای طرح

8-3- پل روگذر

 

9- عملیات اجرائی پیمانکاران

9-1-  حفر چاه

9-2- احداث جاده (بلوار ورودی)

9-3- ساختمان های انبار و تعمیرگاه ها

9-4- منبع آب با حجم – 300 متر مکعب

9-5- خريد و نصب اسکلت فلزی انبارها و تعمیرگاه ها

9-6- احداث ساختمان های اداری، مهمان سرا و ساختمان های جنبی و محوطه سازی آنها

9-7- پوشش سقف ساختمان ها

9-8- عملیات اجرايی ( بصورت امانی )

10- تامین مالی اجرای طرح

  الف مشارکت دولت در اجرای طرح

در شهریور ماه سال 1390 هیأت محترم دولت در چهارمین دور سفر استانی در جلسه کارگروه اشتغال استان به منظور مساعدت دراجرای طرح پتروشیمی اردبیل «مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی» را تصویب و ابلاغ نمودند. مصوبه فوق در تاریخ 90/8/11 در جلسه ای که با حضور مسئولین شرکت های فوق الذکر و پتروشیمی شازند و اردبیل، در دفتر مدیر عامل NPC تشکیل گردیده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید واحدهای ذیربط از شرکت های مذکور نسبت به عملیاتی نمودن مصوبه فوق اقدام نمایند.

  ب- استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

   در تاریخ 90/6/13 طرح پتروشیمی اردبیل همراه با سایر طرح های اولویت دار وزارت نفت طی نامه شماره   798386-7/15 جهت استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات و با اعتبار مورد نیاز 645 میلیون دلار معرفی شده است.

در این راستا اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک توسعه صادرات ارائه شد و پس از رایزنی مستمر نهایتا در تاریخ 91/6/14 کلیات طرح – تسهیلات ارزی آن – عاملیت بانک توسعه صادرات و تشکیل سندیکای بانکی به تصویب کمیته مرکزی اعتبارات بانک فوق الذکر رسید. مصوبه فوق در تاریخ 91/6/21  توسط هیأت مدیره بانک توسعه صادرات تأیید و تصویب شد و به دنبال آن در تاریخ 91/7/5 مصوبات فوق به صندوق ملی ابلاغ و درخواست بررسی و اعلام مسدودی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردید.

انتظار می رفت با اعلام مسدودی به بانک مرکزی از طرف صندوق توسعه ملی راه برای استفاده از تسهیلات مذکور هموار گردد ولیکن کارشناسان محترم صندوق در بررسی اسناد و مدارک از جمله ترکیب سهامداران اظهار نظر کردند که باعنایت به اساسنامه و نظام نامه صندوق و ترکیب سهامداران، میزان سهم بانک ملی ( ارگان دولتی) از پتروشیمی اردبیل بیش از حد مجاز صندوق می باشد و تسهیلات مورد نظر به این طرح تعلق نمی گیرد این موضوع از مراجع ذیصلاح از جمله دیوان محاسبات کشور بعنوان عضوی از هیات نظارت صندوق توسعه ملی پیگیری شد و سازمان فوق در تاریخ 91/10/18 طی نامه شماره 389/50000/د اعلام نظر نموده و عنوان نمودند که کمیته حقوقی هیات نظارت ( به اتفاق آرا ) با توجه به ترکیب سهامداران و نحوه انتصاب مدیران، شرکت پتروشیمی اردبیل مشمول دریافت تسهیلات از صندوق می باشد. ولیکن هیات عامل محترم صندوق توسعه ملی با این اظهار نظر قانع نشده و طی نامه ای از هیات نظارت درخواست نمودند که به صراحت کامل در خصوص این شرکت تعیین تکلیف نمایند متاسفانه در این خصوص پاسخ مثبتی از هیأت محترم نظارت دریافت نشد و نهایتا شرکت پتروشیمی شازند ب ه عنوان مالک اصلی طرح با واگذاری بخشی از سهام خود از طرح اردبیل به شرکت پلی پروپیلن جم و شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند و کاهش میزان سهام دولتی طرح منتسب به بانک ملی 20 % توانست وضعیت طرح را با شرایط و ضوابط صندوق توسعه ملی تطبیق نماید.

در تاريخ 92/6/26 پرونده تسهیلات ارزی طرح اردبیل در جلسه هیأت عامل صندوق توسعه ملی مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و در تاريخ  92/7/1 طی نامه شماره  1600/92/ص به بانک توسعه صادرات (بانک عامل طرح) ابلاغ گرديد.

 

در تاریخ  93/4/25 جلسه ای با حضور مدیران عامل بانک های توسعه صادرات، صادرات و رفاه کارگران در دفتر آقای دکتر پاریزی معاون محترم امور بانکی وزیر اقتصاد برگزار و مقرر شد نسبت به تشکیل فوری سندیکای بانکی اقدام شود، متعاقب آن در تاریخ 93/5/1 بانک توسعه صادرات طی نامه هایی به بانک های صادرات و رفاه کارگران مشارکت نامه سندیکا را جهت بررسی و تنظیم ارسال و طی نامه شماره 220/1000 مورخ  93/5/1 به صندوق توسعه ملی با اعلام تشکیل کنسرسیوم درخواست تمدید مسدودی از محل منابع صندوق در بانک مرکزی را نمود.

جهت تمدید مصوبه اعطای تسهیلات بانک توسعه صادرات اقدامات اساسی زیر انجام شده است:

–  واریز مبلغ 100 میلیارد ریال به حساب بانک توسعه صادرات اردبیل بعنوان سپرده.

– ارسال قرارداد دانش فنی و مهندسی پایه واحد های تولید اوره و آمونیاک به بانک عامل

– مطالعات امکان سنجی با مفروضات مورد نظر بانک عامل به روز شده در تاریخ 93/9/5

درگذشته شرکت مذاکراتی با بانک توسعه صادرات جهت تمدید مصوبه اعطای وام و تشکیل کنسرسیوم و تقاضای مسدودی از بانک مرکزی توسط صندوق توسعه ملی داشته است.

11- آیین نامه های اجرایی طرح پتروشیمی اردبیل از قبل، آیین نامه معاملات امور پیمانها ورود و خروج کالا، خرید تهیه و تصویب گردیده است.

-12 الحاقیه قرارداد دانش فنی و مهندسی پایه واحد اوره با شرکت صاحب لیسانس جهت پرداخت مبلغ پیش پرداخت نهایی گردید و پیگیری ها جهت دریافت ضمانت بانکی در قبال پرداخت مبلغ پیش پرداخت ادامه دارد.

-13 جهت اجرایی و موثر شدن قرارداد دانش فنی و مهندسی پایه واحد آمونیاک، برنامه زمانی پرداخت تهیه و به توافق طرفین قرارداد رسیده است.

-14 عطف به نامه شماره 830 / 10 الف طی جلسات تشکیل شده در تاریخ های 9 / 3 / 94 و 1 / 4 / 94 به ترتیب با حضور معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و وزیر محترم نفت ادامه روند عملیات اجرایی پتروشیمی اردبیل پس از رفع موانع مطروحه در جلسات ادامه خواهد یافت.

15-  تشکیل جلسه مورخ 94/4/1 در وزارت نفت با حضور مقام عالی وزارت ، نماينده محترم مردم اردبیل و مدير عامل محترم پتروشیمی شازند و حمايت وزير محترم نفت از طرح پتروشیمی اردبیل و موافقت با تغییر طرح تولید اوره و آمونیاک به تولید 515 هزارتن پروپیلن و ساير محصولات پايین دست.

-16  ارسال نامه شماره 94071709 مورخ 1 / 4 / 94 نماینده محترم اردبیل به وزیر محترم نفت پیرو جلسه مورخ 94/4/1

-17  حمایت و دستور اقدام وزیر محترم نفت طی نامه معاون امور محترم حقوقی و مجلس وزارت نفت به180553/1869/1م  مورخ 94/4/26 به معاون محترم وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری و رونوشت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

-18 عقد قرارداد با شرکت گسترش صنایع پایین دستی در خصوص تهیه مطالعات امکان سنجی طرح GTPP .

-19 شرکت در جلسات مطالعات امکان سنجی با مشاور طرح، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت.

-20 تکمیل مستندات مربوط به سامانه اطلاعات جامع وزارت نفت جهت دریافت مصوبه خوراک و سوخت مورد نیاز طرح.

-21 پیگیری مجوز خوراک و اخذ آن در تاریخ 94/12/19 .

-22 تکمیل مستندات مربوط به بهین یاب وزارت صنعت معدن و تجارت جهت تغییر جواز تاسیس.

-23 پیگیری تغییر مجوز زیست محیطی و اخذ مجوز در مورخ 94/12/26 .

-24 ترجمه طرح توجیه فنی و اقتصادی.

-25 بررسی صورت وضعیت های پیمانکار تعمیرگاه مرکزی.