در سال 94 عملیات اجرائی ساختمانی کلاً متوقف و فقط فعالیت هایی در خصوص ایمن سازی و رفع خطر از کارهای انجام شده و جلوگیری از صدمات و تخریب های احتمالی صورت پذیرفته و در مقاطع مختلف با پیمانکاران طرف قرارداد تسویه حساب شده است.

در راستای رفع محدودیت ها و معضلات طرح ضمن انجام مکاتبات مکرر با مقامات کشوری و مسئولین استانی خصوصاً نهاد محترم ریاست جمهوری، جلسات متعدد با مسئولین ذیربط برگزار گردیده و با پیگیری مستمر مشکلات فوق به شرح زیر مرتفع شده اند:

موضوع مدعیان مالکیتی زمین با رای صادره از طرف هیات حل اختلاف منابع طبیعی حل و فصل شد.

موضوع مدعیان حق ارتفاقی با اقدام جهاد کشاورزی استان نسبت به لوله گذاری و انحراف آب راه های موجود در زمین طرح به خارج از آن با بودجه تخصیصی استان مرتفع شده و مسائل مربوط به سال های قبل نیز از طریق مراجع ذیربط در دست بررسی است.

موضوع تامین آب طرح با انعقاد قرارداد با شرکت آب منطقه استان و پرداخت اولین قسط از قرارداد مذکور و شروع عملیات مطالعاتی و طراحی مسیر حل و فصل گردید.

موضوع تعیین قیمت خوراک فراز و نشیب فراوانی داشته و نهایتاً با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 تعیین تکلیف گردید. بر اساس تبصره ذیل بند ب از ماده یک قانون فوق الذکر مقرر شده است خوراک واحدهای پتروشیمی از تاریخ تصویب قانون تا 10 سال بعد با قیمت حداکثر 65 % قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس برای هر متر مکعب تحویل گردد.

با توجه به قانون فوق دولت برای سال های 89 و 90 و 91 قیمت 700 ریال را به عنوان قیمت پایه برای واحدهای پتروشیمی تعیین و ابلاغ نمود و متعاقب آن از نیمه اول سال 92 بحث افزایش قیمت گاز طبیعی مطرح و در جلسات متعدد در ارگان های ذیربط مورد بحث و جدل قرار گرفت در حال حاضر با پیگیری های به عمل آمده در راستای حمايت از ايجاد و احداث واحد های پتروشیمی در مناطق محروم موفق به اخذ تخفیف 30 درصدی در قیمت خوراک گاز پروژه از وزارت محترم نفت گرديده ايم.

موضوع تامین مالی طرح از طرق مختلف من جمله جذب مشارکت سرمایه گذاران دیگر و صندوق توسعه ملی و … در حال پیگیری است .