شرکت پتروشیمی اردبیل شرکت پتروشیمی اردبیل در نظر دارد به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی مشاوران خود به جهت استفاده حداکثری از توان شرکت های تامین کننده خدمات در زمینه طراحی و پیاده …
ادامه مطلب