شرکت پتروشیمی اردبیل
آدرس دفتر تهران:بلوار میرداماد خیابان تبریزیان کوچه آسایی پلاک ۵
آدرس :اردبیل کیلومتر ۱۷ جاده خلخال اردبیل
۰۲۱-۲۲۹۱۵۹۴۰-۷
۰۲۱-۲۲۹۱۵۹۴۶
۰۴۵-۳۳۶۹۳۵۵۶
۰۴۵-۳۳۶۹۳۵۶۰
info@ardabilpc.com
www.ardabilpc.com

با ما در ارتباط باشید