تصاویر سمینار عقد قرار داد همکاری با شرکت تکینت

امضاء تفاهم نامه با آکادمی علمی کشور آذربایجان

مذاکره با رئیس جمهور مغولستان

شرکت در همایش اتریش

تیم بسکتبال