معرفی پروژه GTPP :

شرکت پتروشیمی اردبیل (سهامی خاص) در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ تاسیس و مالکیت صنعتی اردبیل با موضوع تولید محصولات پتروشیمی (اوره و آمونیاک) به ثبت رسیده و پس از آن اقدامات اولیه جهت راه اندازی یک واحد تولید کود اوره با ظرفیت ۳۰۰هزار تن در سال شروع که با توجه به طولانی شدن زمان اجرای پروژه و از دست دادن بازار و توجیه اقتصادی طرح مذکور درسفر استانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر روحانی طی جلسه ای که در تاریخ ۹/۳/۹۴ با حضور معاون محترم اجرایی رئیس جمهور و استاندار اردبیل و نمایندگان وزارت خانه های مختلف برگزار گردید با توجه به بررسی های فنی و اقتصادی و امکان سنجی انجام شده در خصوص تغییر طرح اوره آمونیاک به تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی به جهت ارزش افزوده و اشتغال زایی بیشتر تاکید، که پس از بررسی فنی، اقتصادی و طرح توجیهی در جلسه ای با حضور وزیر محترم نفت ایشان نیز حمایت همه جانبه خود را از طرح پیشنهادی اعلام نمودند و مقرر گردید یک واحد تولید پلی پروپیلن با ظرفیت ۵۰۰هزار تن از گاز طبیعی احداث گردد.

در همین راستا اقدامات زیر انجام شده است:

  • تملک و خرید و تغییر کاربری ۶۰۰۰۰۰ متر مربع زمین مورد نیاز پروژه تامین گردید.
  • مجوز خوراک به میزان ۵/۳۲ میلیون متر مکعب در روز اخذ گردید.
  • انعقاد قرار داد تامین آب مورد نیاز طرح به میزان ۹ میلیون متر مکعب در سال با شرکت آب منطقه ای استان اردبیل و واریز پیش پرداخت به شرکت مذکور
  • اخذ جواز تاسیس از وزارت صنعت و معدن و تجارت
  • اخذ مجوز محیط زیست از سازمان حفاظت از محیط زیست کشور
  • اخذ مجوز تخفیف خوراک و ابلاغ به شرکت ملی گاز ایران جهت اعمال در قرارداد منعقده
  • انجام مطالعات و امکان سنجی طرح توسط یکی از شرکت های معتبر مهندسی ایران
  • انعقاد قرارداد خدمات فنی و مهندسی و مطالعاتی با شرکت TECHINT  و طراحی مهندسی جهت انجام مطالعات، انتخاب لایسنسور ها و طراحی پایه مهندسی پروژه
  • پیشرفت فیزیکی کل طرح ۱۵٪
ظرفیت تولید پلی پروپیلن ۵۰۰ هزار تن در سال
خوراک مورد نیاز

۱۷۷۰ میلیون متر مکعب در سال (روزانه ۳۳/۵ میلیون متر مکعب)

 

آب مورد نیاز

۱۱ میلیون متر مکعب در سال

 

برق مورد نیاز

۲۸۲ هز از کیلو وات در سال

مساحت زمین محل اجرای طرح ۶۰۰هزار متر مربع
مدت اجرای طرح ۴۸ ماه پس از عقد قرارداد خرید دانش فنی و تجهیزات