پروژه تولید بوتان دي ال :

یکی از جذابترین محصولات پایین دست پتروشیمی که قابلیت تجزیه پذیری و دوست دار محیط زیست میباشد، مجموعه محصولات تولیدی بر پایه بوتان دی ال ( BDO ) است. این محصولات با ارزش افزوده بسیار بالا ، جذابترین محصول در کشورهای اروپایی به لحاظ ملاحظات زیست تخریب پذیر، ترکیه، آذربایجان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس است. این محصولات بر پایه تولید فرمالین میباشد.

فرمالین تولیدی پتروشیمی اردبیل 160.000 تن

( فاز سوم)
40000 تن فرمالین

25.000
بوتان دیول ( BDO )

( فاز دوم)
60000 تن فرمالین

20.000 رزین

10.000 هگزامین

( فاز اول )
60000 تن فرمالین

20.000
پارافرمالدئید