پرکاربردترین مصارف هگزامین

هگزامین (هگزامتیلن تترامین) که به نام متانامین نیز شناخته می‌شود، یک ترکیب ارگانیک بلورین است که در آب و حلال های آلی قطبی به راحتی قابل حل است. حالت فیزیکی هگزامین به صورت پودر کریستالی و سفید رنگ است که از برهم کنش فرمالدئید و آمونیاک در فاز گازی در محیط قلیایی تولید می گردد.

ادامه مطلب